©  F. de Jong

Ik schenk je een vrucht

van de boom van leven

Bestellen Bestellen

Ik schenk je

een vrucht van de boom van leven.


Neem haar als zodanig aan

en eet ervan, leef ernaar

en geef ook anderen

van de vruchten

van de boom te eten.


Opdat we leven in een wereld van vrede.


De titel van deze website verwijst naar de boom 'in het midden van de tuin' die in het eerste bijbelboek Genesis wordt genoemd. Dit is de levensboom. Waarom dit zo is leg ik uit in de recentelijk verschenen boeken:

- De wijsheid van Sophia

- Ik schenk je een vrucht van de boom van leven.


In de boeken duid ik de levensboom als symbool van waarheid. Deze waarheid kan worden voorgesteld als een ruitvormige figuur met een verborgen dynamiek.

Klik op de figuur om over de

verborgen dynamiek ervan

te lezen.


Uiteindelijk heft de figuur zichzelf op in een waarheid die niet meer in woorden te vatten is: het is de waarheid van het eigen hart.


In het programma De Nachtzoen van de Ikon, ben ik door Annemiek Schrijver uitgenodigd om over de beide publicaties te vertellen. In het filmpje overhandig ik je in overdrachtelijke zin 'de vrucht van de boom van leven'. Ik nodig je uit de vrucht zelf ook, maar dan op jouw manier, door te geven.


Link naar het programma De Nachtzoen